Na górę
NEWSLETTER
KONFERENCJA SCENA JUTRA
Urszula Gielniowska
Grantive
Doradca biznesowy, trener, ekspert w obszarze funduszy UE
 
Od 16 lat zajmuje się funduszami europejskimi. Pracowała zarówno po stronie podmiotów pozyskujących dotacje, jak również po stronie urzędów i agencji rządowych przyznających dofinansowanie. Przeprowadziła ocenę merytoryczną kilkuset wniosków i biznesplanów. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych i licencjackich na kierunku Europeistyka. Prowadzi szkolenia z zakresu pozyskiwania dofinansowania dla firm i realizacji projektów UE. Autorka artykułów i publikacji dotyczących funduszy unijnych.
Specjalizuje się w pozyskiwaniu środków na projekty B+R, technologiczne i inwestycyjne. Doradza zarówno w zakresie określenia źródeł finansowania działalności, jak i samego sposobu realizacji projektów. Współpracuje ze startupami, przedsiębiorstwami, firmami szkoleniowymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu, wspierając ich w zakresie pozyskiwania dofinansowania oraz rozwoju ich działalności.