Na górę
NEWSLETTER
LUDZIE, TECHNOLOGIE, INSPIRACJE
SKALAR
Instalacja artystyczna, która bada złożony wpływ światła i dźwięku na ludzką percepcje
 
SKALAR to wielkoskalowa instalacja artystyczna, która bada złożony wpływ światła i dźwięku na ludzką percepcję. Stworzone przez artystę światła Christophera Baudera i muzyką Kangdinga Raya, to monumentalne dzieło sztuki jest refleksją nad fundamentalną naturą i istotą ludzkich emocji.
Poprzez połączenie ogromnej ilości luster i perfekcyjnie zsynchronizowanych ruchomych świateł z wyrafinowanym wielokanałowym systemem dźwiękowym, SKALAR oferuje audiowizualną narrację promienistych rysunków wektorowych światła i wielowymiarowego dźwięku w ogromnych, ciemnych jak smoła przestrzeniach.

SKALAR to intensywna podróż przez cykl podstawowych ludzkich emocji. Nieustannie zmieniające się tonacje wyzwalają pełne spektrum doświadczeń emocjonalnych za pomocą światła, dźwięku i ruchu. Uczucia zachwytu, zaskoczenia, ekscytacji są tworzone, eksplorowane i powtarzane w cyklach przez cały utwór, dostarczając zbiorowego, ale wysoce indywidualnego doświadczenia emocjonalnego.

Światło i ciemność jako niekończące się cykle dnia i nocy definiują nasze postrzeganie czasu i wpływają na nasze emocje. SKALAR to centralne dzieło w dorobku artysty światła Christophera Baudera, odzwierciedlające jego głęboką fascynację światłem. W tej gigantycznej instalacji światło traktowane jest jako stały materiał, który może być wymiarowo rzeźbiony i kształtowany, wywołując abstrakcyjne emocjonalne skojarzenia. W połączeniu z niestrudzoną eksploracją tekstur, rytmu i dźwięku stworzonego przez muzyka i kompozytora Kangdinga Raya, cisza ciemności wypełniona jest formami przestrzennego światła i dźwięku.

Koncepcja SKALAR oparta jest na psychoewolucyjnej teorii ośmiu pierwotnych emocji Roberta Plutchika: gniewu, strachu, smutku, obrzydzenia, zaskoczenia, oczekiwania, zaufania i radości. Połączenie ruchomych luster, zmieniającej się palety kolorów i głębokiego dźwięku, wyzwala reakcje sensoryczne i psychologiczne, oferując prawdziwie innowacyjny sposób doświadczania i odczuwania sztuki.
 
Kangding Ray

Wsparcie techniczne
 
Zdjęcia