Na górę
NEWSLETTER
KONFERENCJA SCENA JUTRA
Monika Dziekan
TR Warszawa
Menadżerka kultury
 
menadżerka kultury, pełnomocniczka dyrektorki TR Warszawa, Natalii Dzieduszyckiej do spraw rozwoju organizacji. Odpowiedzialna za wdrożenie projektu TR Online, inicjatorka współpracy TR Warszawa z kinami studyjnymi w całej Polsce, pierwszej tego typu współpracy stołecznego teatru artystycznego z kinami w całym kraju.
Przez ostatnie 9 lat związana była z warszawskim Teatrem Kamienica, w którym początkowo odpowiadała za działania marketingowe i PR, a następnie przez 3 lata pełniła funkcję dyrektorki zarządzającej. Wcześniej zdobywała doświadczenie, m.in. jako rzeczniczka prasowa.
Monika Dziekan ukończyła studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe na SGGW w obszarze medioznawstwa i zarządzania informacją, a także studia podyplomowe (specjalność: menedżer kultury) w Szkole Głównej Handlowej. W trakcie rozwoju kariery zawodowej uczestniczyła w wielu konferencjach na temat łączenia kultury i biznesu. Laureatka PRotona 2013 w kategorii „Osoba/zespół zajmujący się komunikacją w instytucji/administracji publicznej”.
Zdobytą wiedzą z obszaru zarządzania projektami w kulturze, łączenia kultury z biznesem i projektów online dzieli się ze studentami Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie, gdzie prowadzi wykłady i ćwiczenia.
W TR Warszawa odpowiada za wdrożenie nowego modelu organizacyjnego w obszarze rozwoju publiczności i administracji, w oparciu o misję, wizję, cele i wartości TR Warszawa. W jej obszarze znajdzie się również działanie na rzecz stworzenia trwałej sieci relacji z darczyńcami i mecenasami skupionymi wokół teatru, także w kontekście nowej siedziby TR Warszawa na Placu Defilad.