Na górę
NEWSLETTER
KONFERENCJA SCENA JUTRA
Joanna Biernacka-Płoska
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Krytyczka teatralna, dramaturżka i kuratorka
 
absolwentka teatrologii Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Krytyczka teatralna, dramaturżka i kuratorka; Współpracowała z krakowskim „Dziennikiem Polskim” (2000-2001), była członkiem redakcji „Didaskaliów” (2000-2001) oraz miesięcznika "Dialog" (2013-2014). Wykładała w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego
(2008-2011), na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu (2009-2011), na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW w Warszawie (2011). W latach 2005–2011 pracowała jako dramaturżka we Wrocławskim Teatrze Współczesnym oraz współorganizatorka i kuratorka Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego DIALOG-WROCŁAW (2005-2009). W latach 2012-2013 była kierowniczką impresariatu Teatru na Woli. Od 2014 roku w Instytucie Teatralnym zajmuje się koordynacją projektów m.in. Konkursu Fotografii Teatralnej, Spacerownika Teatralnego i Placówki.