Na górę
NEWSLETTER
KONFERENCJA SCENA JUTRA
Artur Jóźwik 
m.st. Warszawa
Dyrektor Biura Kultury
 
Dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy od 2019 roku, w latach 2019-2020 Pełnomocnik Prezydenta m.st Warszawy ds. Programu Rozwoju Kultury, członek Rady Muzeum Literatury, Rady Centrum Archiwistyki Społecznej, Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego. Inicjator działań na rzecz dokumentacji niematerialnego dziedzictwa Warszawy, zaangażowany w prace miejskich zespołów pomników, historycznych rocznic oraz edukacji kulturalnej.
 
W latach 2006-2019 dyrektor i członek Zarządu Ośrodka KARTA. W Ośrodku KARTA nadzorował i prowadził projekty badawcze, archiwalne, wydawnicze i wystawiennicze. W latach 2013-16 zasiadał w Radzie Organizacji Pozarządowych przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, także w roli wiceprzewodniczącego. Pracował także w Centrum Młodzieży im. H. Jordana w Krakowie, Biurze Festiwalowym Kraków 2000 oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. W latach 2006-2010 wykładowca Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Modrzewskiego, w latach 2017-2019 roku gościnny wykładowca w Katedrze Zarządzania Akademii Koźmińskiego. Ukończył politologię na Akademii Pedagogicznej w Krakowie, gdzie w 2005 roku obronił doktorat z nauk politycznych.